برچسب: پرورش جوجه لاری جنگی

پرورش لاری ۷

کتاب آموزش جامع پرورش لاری

کتاب پرورش لاری سلام خدمت عشق بازان گرامی در رابطه با پرورش لاری کتابی مخصوص گوشی های اندرویدی طراحی کردم. کتاب آموزش پرورش لاری از هفت فصل تشکیل شده. هر فصل به موضوع کلی...

تصویر جوجه لاری ۲۱

آماده کردن جوجه لاری

پرورش جوجه خروس لاری سلامی دوباره خدمت عشق بازان لاری این پست رو برای آشنایی شما با آماده کردن جوجه لاری برای جنگ , در آینده که بزرگ شد قرار دادم جوجه لاری تا...