برچسب: مرغ سلطان اصل

۰

ویژگی مرغ و خروس نژاد سلطان اصیل

مرغ و خروس نژاد سلطان sultan chicken   وطن اصلی مرغ و خروس نژاد سلطان کشور ترکیه هست و به همین دلیل در گذشته به این نژاد، نژاد عثمانی می گفتند.  نام سلطان برگرفته...