برچسب: خروس لاری اصفهان

لقی لاری ۰

خروس لاری فروشی

    ” فروخته شد به آقای محمدی از اصفهان “     خروس لاری فروشی ۱۰ ماهه ۴٫۵ دنگ کاملا سالم مناسب میدان تاحالا پا مرغ نرفته خوش شگرد از نسل خروس های...